top of page

RÁÐGJÖF

Við höfum unnið fyrir feikimörg fyrirtæki á Íslandi sem og ráðuneyti, stofnanir og sveitarfélög.  Ráðgjöf okkar nær yfir stefnumótun, rekstrar- og stjórnsýsluúttektir,  markaðsgreiningar, fjármálaráðgjöf og breytingastjórnun.  

Record Player

STEFNUMÓTUN

ARCUR hefur þróað öfluga ferla sem styðja við stefnumótun hjá opinberum aðilum og fyrirtækjum. Unnið er út frá hugmyndafræði um áherslumiðaða stefnumótun til skemmri tíma.

REKSTRAR- OG STJÓRNSÝSLUÚTTEKTIR

ARCUR hefur tekið að sér fjölmörg verkefni á þessu sviði. Horft er til þess að greina fjárhagslega stöðu skipulagsheilda eða afmarkaðra verkefna ásamt helstu ferlum sem styðja við æskilegan árangur.

Vintage Typewriter
Roll Film

MARKAÐSGREINING

Í áratugi hefur ARCUR gert greiningar á ýmsum mörkuðum og hefur þróað með sér tæki og tól sem gagnast fyrirtækjum, sveitarfélögum og opinberum aðilum.  

FJÁRMÁLARÁÐGJÖF

Vantar þig ráðgjöf í fjármálum?  ARCUR hefur mikla reynslu og þekkingu í hvers konar fjármálagreiningu, fjárhagsáætlanagerð, verðmöt og fjármálatengda ráðgjöf og hefur komið að fjölbreyttum og krefjandi verkefnum fyrir fyrirtæki og hið opinbera.  

Retro Microphone
90s Radio

BREYTINGASTJÓRNUN

Hjá ARCUR starfa vottaðir verkefnastjórar með áralanga reynslu af stjórnun verkefna þar sem vinna þarf með ólíka hagsmuni. Oft er um að ræða sameiningar rekstrareininga eða umbótaverkefni sem krefjast umfangsmikillar skipulagningar og þátttöku margra.

bottom of page